+996312621861 info@tourism.gov.kg

Кышкы туризм объектилеринде COVID-19 инфекциясынын алдын алуу боюнча иш-аракеттердин Алгоритми иштелип чыгып, бекитилди/Разработан и утвержден Алгоритм действий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 на объектах зимнего туризма Кыргызской Республики

Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте  Кыргыз Республикасынын кышкы туризм объектилеринде коронавирус инфекциясынын алдын алуу боюнча иш-аракеттердин Алгоритмин иштеп чыгып, 2020-жылдын 29-декабрында тиешелүүлүгүнө жараша № 466, 1115 сандуу биргелешкен буйругу менен бекилди. Аталган Алгоритм тийиштүү жактарга аткарууга алуу максатында таратылып, аталган министрликтердин расмий сайттарына жайгаштырылды.

__________________________________________________________________________

Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики разработан Алгоритм действий по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 на объектах зимнего туризма Кыргызской Республики и подписан совместным приказом от 29 декабря 2020 года № 466, 1115, соответственно. Именнованный Алгоритм распространен среди соответствующих сторон в целях реализации и размещен на официальном веб-сайте министерств.

Буйрук тиркемеси менен

Приказ с приложением на офиц.языке

 

Оставить комментарий

Свежие новости

Свежие комментарии

    EnglishKyrgyzRussian