+996312621861 info@tourism.gov.kg

Иш-чаралардын календары 2021 /Календарь мероприятий 2021

Туризм департаменти Кыргыз Республикасынын туризм тармагын жайылтуу максатында “2021-жылга карата маданий, көңүл ачуучу, спорттук, көргөзмө жана башка коомдук иш-чаралардын календарын” мамлекеттик, расмий жана англис тилдеринде иштелип чыккандыгын маалымдайт.
Календарь менен таанышуу үчүн шилтеме өтүңүз:
________________________________________
Департамент туризма сообщает, что в целях продвижения туристической отрасли Кыргызской Республики разработан на государственном, официальном и английском языках «Календарь культурно-развлекательных, спортивных, выставочных и других массовых мероприятий на 2021 год».
Чтобы ознакомиться с Календарем перейдите по ссылке:
________________________________________
The Department of Tourism informs that in order to promote the tourism industry of the Kyrgyz Republic, the “Calendar of cultural and entertainmenting, sports, exhibition and other mass events for 2021” has been developed in the state, official and English languages.
To view the Calendar, click on the link:

Оставить комментарий

EnglishKyrgyzRussian