+996312621861 info@tourism.gov.kg

Германиянын экономикалык иштер жана климатты коргоо боюнча федералдык министрлигинин бюрократияны кыскартуу, чекене соода, туризм жана бизнести түзүү боюнча башкы директорунун орун басары И. Веерман айым менен жолугушуу

Министрдин орун басары – Туризм департаментинин директору С. Шатманов Кыргызстандын туроператорлор ассоциациясынын (КАТО) Президенти С. Мидин, “Жашыл экономика жана жеке секторду туруктуу өнүктүрүү” GIZ долбоорунун координатору Д. Красножонов Германиянын экономикалык иштер жана климатты коргоо боюнча федералдык министрлигинин бюрократияны кыскартуу, чекене соода, туризм жана бизнести түзүү боюнча башкы директорунун орун басары И. Веерман айым менен жолугушту.
Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар туризм тармагындагы эки тараптуу кызматташуунун эң актуалдуу багыттарын, анын ичинде жашыл экономика жана жашыл технологиялар чөйрөсүндөгү долбоорлорду ишке ашыруу боюнча кызматташууну активдүү улантууга байланышкан маселелерди талкуулашты.
____
Заместитель министра – директор Департамента туризма С. Шатманов, Президент Кыргызской Ассоциации туроператоров (КАТО) С. Мидин, координатор проекта «Зеленая экономика и устойчивое развитие частного сектора» GIZ Д. Красножонов встретились с заместителем генерального директора по сокращению бюрократии, розничной торговле, туризму и созданию бизнеса Федерального министерства экономики и защиты климата Германии c госпожой И.Веерман.
В ходе встречи стороны обсудили наиболее актуальные направления двустороннего сотрудничества в сфере туризма, в том числе вопросы, связанные с активным продолжением сотрудничества по реализации проектов в сфере зеленой экономики и зеленых технологий.

Оставить комментарий

EnglishKyrgyzRussian