+996312621861 info@tourism.gov.kg

В период с 17 по 19 марта 2020 года Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики совместно с Ассоциацией курортов Кыргызстана (АКК) организует участие представителей туристического бизнеса Кыргызской Республики на 27-й Московской международной туристической выставке «Путешествия и туризм» / MITT-2020 , которая пройдет в столице Российской Федерации г. Москва.

На предстоящей выставке будет представлен национальный стенд Кыргызской Республики, где будет установлена национальная юрта, организована сопровождение фольклора и дегустация национальных блюд.

Выставка MITT является масштабной международной туристической выставкой на территории стран СНГ, где на ежегодной основе организовывается представление национального стенда Кыргызской Республики. Ежегодно повышается активная заинтересованность посетителей к стенду страны, а также успешное заключение / продление договоров о взаимном сотрудничестве в сфере туризма.

Заинтересованных в участии просим обратиться по нижеследующим контактным данным:

ryspekshakur@mail.ru, 0555 13 57 00,

kurorty312@gmail.com 0 556 551 760,

nestemesova@gmail.com, 0312 902 150, 0555 914 020.

 

2020 жылдын 17-19 март күндѳрү Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Туризм департаменти Кыргызстандын курорттор ассоциациясы (ККА) менен биргеликте 27- Москвалык эл-аралык “Саякаттар жана туризм” / МITT-2020 Россия Федерациясынын борбору Москва шаарында ѳтѳ турган туристтик кѳргѳзмѳсүнѳ Кыргыз Республикасынын туристтик бизнесинин ѳкүлдѳрүн катыштырууну уюштурат.

Ѳткѳрүлѳ турган кѳргѳзмѳдѳ Кыргыз Республикасынын стенди тургузулуп, улуттук боз үй орнотулат, фольклордук коштоо жана улуттук тамак-аштардан даам таттыруу уюштурулат.

MITT кѳргѳзмѳсү КМШ ѳлкѳлѳрүнүн аймагындагы масштабтуу эл-аралык кѳргѳзмѳ болуп эсептелет. Жыл сайн ал жерде Кыргыз Республикасынын улуттук стендин кѳрсѳтүү уюштурулат. Жылдан жылга  биздин ѳлкѳнүн стендине келүүчүлѳрдүн кызыгуусу активдүү түрдѳ артууда, ошондой эле, туризм чѳйрѳсүндѳ кызматташуу боюнча келишимдердин түзүлүшү/узартылышы жогорулоодо.

Аталган кѳргѳзмѳгѳ катышууга кызыккан тараптарды тѳмѳнкү байланыштар аркылуу кайрылууну суранабыз:

ryspekshakur@mail.ru, 0555 13 57 00,

kurorty312@gmail.com 0 556 551 760,

nestemesova@gmail.com, 0312 902 150, 0555 914

 

Оставить комментарий

EnglishKyrgyzRussian