+996312621861 info@tourism.gov.kg

2020-жылдын 14-16 апрель күндѳрү Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Туризм департаменти Кыргызстандын курорттор ассоциациясы (ККА) менен биргеликте Казахстан Республикасында Алматы шаарында ѳтѳ турган “ТУРИЗМ ЖАНА САЯКАТТАР” / KITF-2020 20-Казахстандык эл-аралык кѳргѳзмѳсүнѳ Кыргыз Республикасынын туристтик бизнесинин ѳкүлдѳрүн катыштырууну уюштурат.

Ѳткѳрүлѳ турган кѳргѳзмѳдѳ Кыргыз Республикасынын улуттук стенди орнотулат.

KITF кѳргѳзмѳсү масштабтуу эл-аралык туристтик кѳргѳзмѳ болуп эсептелет.

Бул аянтча пайдалуу сунуштарды, жаңы программаларды жана негизги чечимдерди көргөзмөгө карата даярдаган бүткүл дүйнө жүзүндөгү турбизнес профессионалдарын чогултат, ошондой эле, эс алуу жана жайкы туристтик сезон учурунда саякаттоо үчүн актуалдуу багыттарды жана ыкмаларды көрсөтөт.

Жыл сайын Кыргыз Республикасынын Улуттук стендин көрсөтүү уюштурулат, жылдан жылга өлкөнүн стендине келгендердин кызыгуусу жогорулаганы байкалууда, ошондой эле, В2В сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыктары боюнча туризм чөйрөсүндө өз ара кызматташуу жөнүндө ийгиликтүү келишимдер түзүлөт.

Аталган кѳргѳзмѳгѳ катышууга кызыккан тараптарды тѳмѳнкү байланыштар аркылуу кайрылууну суранабыз:

ryspekshakur@mail.ru, 0555 13 57 00,

kurorty312@gmail.com 0 556 551 760,

nestemesova@gmail.com, 0312 902 150, 0555 914 020.

 

 

В период с 14 по 16 апреля 2020 года Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики совместно с Ассоциацией курортов Кыргызстана (АКК) организует участие представителей туристического бизнеса Кыргызской Республики на 20-й Казахстанской Международной Выставке «ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ» KITF 2020, которая пройдет в городе Алматы Республики Казахстан.

На предстоящей выставке будет представлен национальный стенд Кыргызской Республики.

Выставка KITF является масштабной международной туристической выставкой. Данная площадка собирает профессионалов турбизнеса со всего мира, которые разрабатывают к выставке свои самые выгодные предложения, новейшие программы и ключевые решения, а также демонстрируют актуальные направления и варианты для отдыха и путешествий в канун летнего туристического сезона.

Ежегодно организовывается представление национального стенда Кыргызской Республики, посредством чего ежегодно повышается  заинтересованность посетителей к стенду нашей страны, а также по итогам В2В переговоров успешно заключаются договоры о взаимном сотрудничестве в сфере туризма.

Всех заинтересованных в участии просим обратиться по нижеследующим контактным данным:

nestemesova@gmail.com, 0 312 902 150, 0 555 914 020,

kurorty312@gmail.com  0 556 551 760,

aisuluu.asanbekova.0303@gmail.com  0 312 900443, 0 551 519851

Оставить комментарий

EnglishKyrgyzRussian