+996312621861 info@tourism.gov.kg

Баткен облусундагы геопарктын логотибин иштеп чыгууга сынак жарыяланды/Объявляется конкурс на разработку логотипа геопарка в Баткенской области

Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигине караштуу Туризм департаменти 2020-жылдын 18-28-февралына чейин Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы геопарктын логотибин иштеп чыгууга сынак жарыялады.

Сынактын максаты: Кыргыз Республикасынын Баткен облусундагы геопарк логотибин иштеп чыгуу.

Сынактык билдирмелер 2020-жылдын 2-мартында сынактык комиссия тарабынан каралат.

Жеңүүчү Canon EOS 77 DKiT 18-55 ISSTIM үлгүсүндөгү фотоаппаратка ээ болот.

Сынактын жобосу, техникалык талаптар, билдирменин формасы төмөнкү шилтемеде:  http://deptourism.gov.kg  «Конкурс на разработку логотипа геопарка в Баткенской области Кыргызской Республики» бѳлүмүндѳ.


Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики с 18 по 28 февраля 2020 года объявляет конкурс на разработку логотипа геопарка в Баткенской области Кыргызской Республики.

Целью конкурса является разработка логотипа геопарка в Баткенской области Кыргызской Республики.

2 марта 2020 года конкурсные заявки будут рассматриваться Конкурсной комиссией.

Победитель получает фотоаппарат Canon EOS 77D KiT 18-55 IS STIM.

Положения конкурса, требования к конкурсным работам, форма заявки по следующей ссылке:  http://deptourism.gov.kg в разделе «Конкурс на разработку логотипа геопарка в Баткенской области Кыргызской Республики».

Оставить комментарий

EnglishKyrgyzRussian