+996312621861 info@tourism.gov.kg

Туризм департаменти 2020-жылдын 18- февралындагы конкурстун алкагында Кыргыз Республикасынын Баткен областындагы Геопарк логотибин иштеп чыгуунун убактысын 2020-жылдын 30-мартына чейин узартуусун жарыялайт/ Департамент туризма объявляет о продлении сроков разработки логотипа геопарка в Баткенской области Кыргызской Республики в рамках ранее объявленного конкурса от 18.02.2020 г. до 30 марта 2020 года


Сынак өткөрүүнүн тартиби жана шарттары Кыргыз Республикасынын Баткен
облустундагы геопарктын логотибин иштеп чыгууга сынак жөнүндө 2020-жылдагы 18.02. Туризм департаментинин жобосу менен регламенттелген.
Сынактык билдирме 2020-жылдын 31-мартында сынактык комиссия тарабынан каралат.
Сынактын жыйынтыгы боюнча жеңүүчү Canon EOS 77 DKiT 18-55 ISSTIM фотоаппаратын алат.
Сынактын максаты: Кыргыз Республикасынын Баткен облустундагы геопарк
логотибин иштеп чыгуу.

 


Департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма
Кыргызской Республики (объявляет о продлении сроков
разработки логотипа геопарка в Баткенской области Кыргызской Республики в рамках
ранее объявленного конкурса от 18.02.2020 г. до 30 марта 2020 года.
Порядок и условия проведения конкурса регламентированы Положением
Департамента туризма «О конкурсе на разработку логотипа геопарка в Баткенской области
Кыргызской Республики» от 18.02.2020 г.
31 марта 2020 года конкурсные заявки будут рассматриваться Конкурсной
комиссией.
По итогам конкурса победитель получит в качестве приза фотоаппарат Canon EOS
77D KiT 18-55 IS STIM.
Цель конкурса: Разработка логотипа геопарка в Баткенской области Кыргызской
Республики.

Оставить комментарий

EnglishKyrgyzRussian