+996312621861 info@tourism.gov.kg
2022-жылдын 25-январында КР ММСЖСМ караштуу Туризм департаментинде 2022-2026-жылдарга Кыргыз Республикасында туризмди өнүктүрүүнүн маркетинг стратегиясынын долбоору боюнча кезектеги талкуу өткөрүлдү. Маркетинг жана өлкөдө туруктуу туризмди алдыга жылдыруу жаңы шарттарда туризмде актуалдуу маселе болуп саналат.
 25 января 2022 года в Департаменте туризма при МКИСМП КР проведено очередное обсуждение проекта маркетинговой стратегии развития туризма в Кыргызской Республике на 2022-2026 годы. Маркетинг и продвижение устойчивого туризма в стране весьма актуальная задача в туризме в новых условиях.

Оставить комментарий

EnglishKyrgyzRussian