+996312621861 info@tourism.gov.kg

Департамент туризма организовало региональный туристский форум-выставку для популяризации туристского потенциала Баткенской области.

28 апреля 2022 года Департамент туризма организовало региональный туристский форум-выставку «Устойчивое развитие туризма в Баткенской области, совместные усилия по включению местного геопарка Мадыген в сеть мировых геопарков ЮНЕСКО» для популяризации туристского потенциала Баткенской области.
По ряду туристских объектов был организован “Fam Tour” для ознакомления посетителей с “Айгуль Гюль”, горами Келин-Таш, туристским комплексом “Муз-Булак”, горным хребтом “Сары-Тоо”, который находится на территории Геопарка Мадыген, знаменитыми пещерами “Кан и Гут”., где плавили руды, горы, образованные окаменелостями водных животных, населявших древнее Сарматское море, жители села Самаркандек, знаменитые ковры ручной работы.
Были организованы экскурсии в Каньон, “Каравшинский хребет” и другие туристские объекты.
Туризм департаменти тарабынан 2022-жылдын 28-апрелинде “Баткен облусунда туризмди туруктуу өнүктүрүү, жергиликтүү Мадыген геопаркын ЮНЕСКОнун глобалдык геопарктар тармагына киргизүү боюнча биргелешкен аракеттер” аттуу аймактык туристтик форум-көргөзмөнун алкагында эл аралык өнөктөштөргө Баткен облусунун туристтик дараметин алдыга жылдыруу, туристтик демилгелерди түзүү жана туристтик долбоорлорду сунуштоо максатында бир катар туристтик локациялар боюнча “Fam Tour” уюштурулуп, конокторго Мадыген геопаркынын аймагында жайгашкан “Айгүл Гүл”, “Келин-Таш” тоолору, “Муз-Булак” туристтик жайы, геологиялык мурас болгон Сары-Тоонун кооздугу чексиз тустуу тоолор, Улуу Жибек Жолунун боюндагы ондогон кылымдар бою кендер (күмүш, коргошун) казылган атактуу Кан и Гут үнкүрү, ал кендер эритилген байыркы мештер, байыркы “Сармат” деӊизинде байыр алган суу жаныбарларынын ташка айланган сөөктөрүнөн пайда болгон тоолор, “Самаркандек” айылынын тургундары, ал жердеги атагы алыска кеткен көлдө жасалуучу килемдер, Сох каньону, азия потагониясы болгон Каравшин өрөөнүнө жана башка туристтик объекттерге саякаттар уюштурулду.

Оставить комментарий

Свежие новости

Свежие комментарии

    EnglishKyrgyzRussian