+996312621861 info@tourism.gov.kg

Туризм департаменти Нарын облусунун туристтик брендин (брендбук) иштеп чыгууга колдоо көрсөттү

Региондордо туризмди өнүктүрүү анын дараметин чет элдик туристтерге таанытуу жана жайылтуу максатында Туризм департаменти Нарын облусунун туристтик брендин (брендбук) иштеп чыгууга колдоо көрсөттү.
Брендбуктун алкагында Нарын облусунун туристтик логотиби иштелип чыкты.
Нарын облусунун туристтик логотиби Нарын облусунун жаратылышын чагылдырган бийик тоолор, анда байыр алган аркар, өлкөдө уникалдуу деп саналган “Таш-Рабат” тарыхый-маданий объектиси, облустун төрт районунун аймагын камтыган айтылуу “Соӊ-Көл” көлү ошондой эле, кыргыздын улуттук-маданий баалуулугу болгон-боз үй, кыргыздын улуттук суусундугу кымыз куя турган идиши – көөкөрдү чагылдырды.
_____
Департамент туризма оказал поддержку в разработке туристского бренда (брендбука) Нарынской области для продвижения и популяризации туризма среди туристов.
В рамках брендбука разработан туристский логотип Нарынской области.
Туристский логотип Нарынской области отражает природу Нарынской области; высокие горы, в которых обитает архар, уникальный в стране историко-культурный объект «Таш-Рабат», легендарное озеро «Сон-Куль», охватывающее территорию четырех районов области, также национальные-культурные ценности боз – үй и көөкөр.

Оставить комментарий

EnglishKyrgyzRussian